קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
פיתוח פעילות באשדודאירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםקונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 28 שבועות
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport13 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 13 שבועות
סיוע לפצועים מהפיגוע בנוער הלהט"ביתשובות מנציבות מס הכנסה לגבפתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 29 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug12 שנים 24 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 18 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010הפגישה הראשונה של ועדת ההיגפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #