קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה15 שנים 34 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה14 שנים 14 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
תחזוקת אתרשדרוג העיצוב של מעטפת הדיוופתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהשלמותפתוחcriticalמשימה15 שנים 3 שבועות
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010חדר פעילותפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קריאת ספר קורספתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה14 שנים 9 שבועות
כדורעף מתחיליםהצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #