קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug15 שנים 27 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008גלידהפתוחnormalfeature15 שנים 26 שבועות
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה15 שנים 20 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature15 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה15 שנים 20 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature9 שנים 22 שבועות
כדורעף מתחיליםשיווק ברשתפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature7 שנים 48 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 37 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה15 שנים 10 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה15 שנים שבוע אחד
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #