קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)רוכשים משנה שעברהפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה14 שנים 18 שבועות
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 17 שבועותsnuki
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה14 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה14 שנים 14 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 14 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועות
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
ניהול מתנדביםהזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה14 שנים 8 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הביתפתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
שלב תוכן #