קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםהשלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 4 ימים
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה11 שנים 50 שבועותaviv
ניהול משרד שישה צבעיםחצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה12 שנים שבוע אחד
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה12 שנים 12 שבועותeran
גיוס משאבים מוניציפליראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה8 שנים 28 שבועותישי רוטמן
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה11 שנים 23 שבועותיוני א
שישה צבעים ועד מנהלרישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה8 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 4 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים יום אחד
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה9 שנים 39 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלכוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 9 שבועותירון
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים יום אחד
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #