קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 27 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 27 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח לעמותהפתוחnormalbug13 שנים 26 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה13 שנים 26 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרההכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועות
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 25 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועותeran
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug13 שנים 23 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #