קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature8 שנים 22 שבועותברוך אורן
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 24 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 44 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אופניים מאי לאילתפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהשיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועותwildseed
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקרים: גיוס שותפותיםפתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #