קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 35 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 34 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועותיוני א
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 30 שבועות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימסנן מים במאהב התקווהפתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12דפוס ליומןפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה15 שנים 21 שבועותsnuki
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #