ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודיות 2011

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

כל המתנדבי/ות ידפיסו, יחתמו ויעבירו למשרד במקור או בפקס