קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהרשימת נואמים לפי סדר עדיפותפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיעזרה בתיאומים לקראת האירועפתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
מה קורה? הדרכהשיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיציוד להפגנה 21.12פתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטמכתב שנה טובה לחברי העמותהפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #