קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודתיאום תאריך ומיקום למפגש יופתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועות
כדורעף מתחיליםהוצאת פרסום בכתב לקבוצת הכדפתוחnormalfeature10 שנים 51 שבועותמייקי
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתבדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחד
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההקמת מיני-אתר למצעד הגאווהפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12מסקנות מהיומןפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודהכנות לקראת היומן הקהילתי 20פתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature11 שנים 5 ימים
ניהול מתנדביםמכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)רוכשים משנה שעברהפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחד
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אופניים מאי לאילתפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #