מיקום לתערוכה

Project:תערוכת אמנות 2011
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

לאחר סגירת קונספט, אפשר להתחיל לעבוד על סגירת מיקום לתערוכה.
יעד: שבוע ראשון או שני של יולי. אחרת, צריך לדחות את התערוכה לאחרי החגים.
לחחחחחחחחחחץץץץץץץץץץ