מערכת מקורות ושימושים

Project:תחזוקת אתר
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

תיאור מצב נוכחי: - הסבר למבנה טבלאות.

א. טבלת שפות.
קוד שפה, שם שפה.

ב. טבלת סעיפים לשפה.
קוד שפה, קוד סעיף, תאור סעיף.

ג. טבלת תתי סעיפים. משותפים לכל השפות.
קוד תת סעיף.
תיאור.

ד. טבלת שיוכים (תת סעיף לסעיף, לפי שפה)
יש להזין חד פעמית, אילו תתי סעיפים שייכים לסעיף בשפה.

ה. טבלת שורות.
קוד שורה.
קוד פרויקט.
שנת תקציב.
קוד תת סעיף
משקל (לא חובה)
שם השורה
פירוט במידת הנדרש
תקציב
ביצוע רבעון1,2,3,4+הערכה לביצוע רבעון רביעי.

למשל:

לפי מיון חברת החשמל, בפרויקט "אורות רבין" יש סעיף שנקרא נסיעות. בסעיף זה ישנן נסיעות לעובדים ונסיעות לקבלנים (תתי סעיפים).
השורה "שכירת אוטובוס קבלנים"
השורה "שטיפת רכב המנכ"ל"
השורה "דלק לעובדים"
השורה "החזרי נסיעות לקבלני מזון"

דו"חות מבוקשים:
# דו"ח הצעת תקציב מאושרת "מקורות שימושים לכלל פעילות העמותה"
בחר שנת פעילות
לכל פרויקט, לכל סעיף השייך לסעיפי מקורות לפי שפת מקורות/שימושים, פרט וסכם את תתי הסעיפים שלו.
כנ"ל לגבי סעיפי שימושים.

# ד"ח ביאורים למקורות
בחר שנת פעילות
לכל פרויקט, לכל סעיף השייך לסעיפי מקורות לפי שפת "מקורות/שימושים", פרט וסכם את תתי הסעיפים שלו, ואת השורות שמרכיבות אותם.

# דו"ח עלות הפעילות לפרויקטים הנתמכים מול כלל פעילות העמותה
בחר שנת פעילות
חשב סכום על כל הפרויקטים, מפורט לפי סעיפים, השייכים לסעיפי שימושים בשפת "מקורות/שימושים".
הגדר קבוצת פרויקטים.
חשב אותו סכום על כל הפרויקטים שאינם שייכים לקבוצת הפרויקטים הנבחרת.
עבור כל פרויקט השייך לקבוצת הפרויקטים הנבחרת - חשב סכום מפורט לפי סעיפים, השייכים לסעיפי שימושים בשפת "מקורות/שימושים".

# דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות לכלל פעילות העמותה.
הגדר שנת פעילות.
הגדר קבוצת פרויקטים הנחשבים להנהלה וכלליות.
חשב סכום, מפורט לפי סעיפים, לסעיפי שימושים בשפת "מקורות/שימושים" עבור כל הפרויקטים בעמותה.
חשב סכום, מפורט לפי סעיפים, לסעיפי שימושים בשפת "מקורות/שימושים" עבור הפרויקטים השייכים לקבוצת הנהלה וכלליות.

דוגמא לדו"ח:

דו"ח (הצעת) תקציב מפורט לפרויקט (לפי מיון מפעל הפיס)2009

קוד פרויקט שם פרויקט סעיף תת סעיף תקציב
430 קורס צילום בוידאו שכר ונלוות שירותי משרד ולוגיסטיקה 14500
430 קורס צילום בוידאו הוצאות הפקה וחומרים תקשורת עם מתנדבים 250
430 קורס צילום בוידאו הוצאות הפקה וחומרים נסיעות 840
430 קורס צילום בוידאו הוצאות הפקה וחומרים ערכת לימוד 2850
430 קורס צילום בוידאו הוצאות הפקה וחומרים הכשרה מקצועית 7920
430 קורס צילום בוידאו הוצאות הפקה וחומרים קלטות, תקליטורים וציוד מתכלה 300
430 קורס צילום בוידאו הוצאות הפקה וחומרים טקס סיום קורס 6975
430 קורס צילום בוידאו הוצאות מבנים, ציוד ותחזוקה חדרי עריכה וציוד צילום 87400
430 קורס צילום בוידאו הוצאות מבנים, ציוד ותחזוקה חדר פעילות 1600
430 קורס צילום בוידאו הוצאות שיווק והפצה פרסום 13660
430 קורס צילום בוידאו השקעות ומכירות מכירות – קורס וידאו 3825
430 קורס צילום בוידאו השקעות ומכירות שווי פרסום במדיה עצמית 1000
430 קורס צילום בוידאו קרנות ותרומות פרטיות שווי שכר מתנדבים 14500
430 קורס צילום בוידאו קרנות ותרומות פרטיות תרומות בשווה כסף 6380
440 מה קורה שכר ונלוות עובדים בשכר 42000
440 מה קורה הוצאות הפקה וחומרים תקשורת עם מתנדבים 1200
440 מה קורה הוצאות הפקה וחומרים יום עיון מקצועי 8300
440 מה קורה הוצאות הפקה וחומרים נסיעות 13560
440 מה קורה הוצאות מבנים, ציוד ותחזוקה חדרי עריכה וציוד צילום 100040
440 מה קורה הוצאות מבנים, ציוד ותחזוקה חדר פעילות 15600
440 מה קורה הוצאות מבנים, ציוד ותחזוקה תחזוקת אתר אינטרנט 5796
440 מה קורה הוצאות שיווק והפצה פרסום 30400
440 מה קורה הוצאות אחרות טיול שנתי 6100
440 מה קורה הוצאות אחרות ערב הוקרה למתנדבים 7360
440 מה קורה הוצאות אחרות יום גיבוש למתנדבים 28800
440 מה קורה השקעות ומכירות מכירות – קורס וידאו 6000
440 מה קורה השקעות ומכירות מכירות – יום גיבוש 21000
440 מה קורה השקעות ומכירות מכירות – טיול שנתי 6200
440 מה קורה השקעות ומכירות תמיכת משרד התקשורת 180716
440 מה קורה השקעות ומכירות שווי פרסום במדיה עצמית 2000
440 מה קורה קרנות ותרומות פרטיות תרומות בשווה כסף 16000
440 מה קורה קרנות ותרומות פרטיות שווי שכר מתנדבים 27240