קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטתפוצת יוליפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport11 שנים 25 שבועותמייקי
קבוצת נשים ברחובותהקמת קבוצת רחובותפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature10 שנים 51 שבועותברוך אורן
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature7 שנים 39 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature12 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 36 שבועות
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה15 שנים 36 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה12 שנים 34 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #