קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 13 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 13 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 49 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
שלב תוכן #