קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 11 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים יום אחד
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים יום אחד
שלב תוכן #