קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature14 שנים 2 ימיםברוך אורן
תחזוקת אתרשדרוג העיצוב של מעטפת הדיוופתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהשלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 49 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועותwildseed
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועותaviv
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קריאת ספר קורספתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה13 שנים 2 ימיםברוך אורן
כדורעף מתחיליםהצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהצהרת תורם מבטי בםפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהעתק קבלת תרומה לרופא שינייפתוחnormalfeature10 שנים 51 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתחוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature10 שנים 2 ימיםברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
ניהול מתנדביםצוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה15 שנים 33 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature15 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #