3. צוות הפצה שטח

Project:אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

תליית שלטים
חלוקת פלאיירים
להביא א:נשים - יחצנות