פרסומות של שישה ביומן

Project:היומן הקהילתי לשנת 2011-12
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

- מכירת דגלי גאווה
- טיולים
- לקנות יומן לשנה הבאה
- קורסים!!
- רוצה להציע רעיון לפעילות?
- פיצ'
- מפת ארגוני הקהילה - גיאוגרפיה
- מפת ארגוני הקהילה - "משרדי ממשלה"
- דף בדיחות להט"בק?
- אבן שושנה
- מושגון מתהל"ה