להתקין מודול יומן באתר שישצ

Project:היומן הקהילתי באינטרנט
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

ממתין לקריאה: שדרוג לדרופל 6, בפרויקט "תחזוקת אתר"

להכין תוכנית התקנה
לבצע בדיקות תפעול, ביצועים, עברית אנגלית, הרשאות
לכתוב נוהל שימוש במודול יומן
הכנות בצוות להעלאת תכנים לייצור
להתקין באתר ייצור עם הרשאות צפייה מוגבלות
סבב הגהות
לפתוח לצפייה