קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה12 שנים 22 שבועותwildseed
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קומזיץ' בחוףהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 22 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהשיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועותwildseed
מדריך העסקים הגאים של ישראלסידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
כדורעף מתחיליםסבב שנה טובהפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
היומן הקהילתי לשנת תש"עא 2010-2011קובץ ארגונים בפורמט פתוחפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
כדורעף מתחיליםהצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 19 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 16 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שת"פ חוש"ןפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #