קובץ ארגונים בפורמט פתוח

Project:היומן הקהילתי לשנת תש"עא 2010-2011
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

יש לאתר ולהעביר לארונית את קובץ מעבד התמלילים של פירוט תוכן הארגונים.
לאחר ההעברה לארונית - נא להשאיר כאן את הנתיב בארונית כדי שניתן יהיה למצא את הקובץ בקלות.