הגדרת תפקיד לאוצר/מפיק התערוכה

Project:תערוכת אמנות 2011
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

יש להכין לפי טופס הגדרת תפקיד.