קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
סיוע לפצועים מהפיגוע בנוער הלהט"ביתשובות מנציבות מס הכנסה לגבפתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה13 שנים שבוע אחדwildseed
כדורעף מתחיליםהשאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport13 שנים שבוע אחדברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהפעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקהפתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
היומן הקהילתי באינטרנטהזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשדרוג העיצוב של מעטפת הדיוופתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010חדר פעילותפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהשאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועותברוך אורן
פרויקט בית ספר גאה 2010לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה12 שנים 40 שבועותeran
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה12 שנים 40 שבועותeran
שלב תוכן #