מדריך לכתיבת קול קורא לארגונים

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

בהסתמך על הניסיון שנצבור השבוע בכתיבת לא פחות מ-4 קולות קוראים לארגונים - ננסה לכתוב מסמך שישמר את הידע הזה לטובת הדורות הבאים.