קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature13 שנים 34 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport13 שנים 34 שבועות
אירועי הגאווה 2009מצעד בתל אביב - ציודפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2009הזמנה לסיור גאהפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)סידור 301 redirect לgayindex.co.ilפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהשלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 31 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)שיתוף ארגוניםפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature13 שנים 26 שבועותברוך אורן
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #