קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature14 שנים 50 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport14 שנים 50 שבועות
אירועי הגאווה 2009מצעד בתל אביב - ציודפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2009הזמנה לסיור גאהפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועות
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)סידור 301 redirect לgayindex.co.ilפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהשלמותפתוחcriticalמשימה14 שנים 47 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature14 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)שיתוף ארגוניםפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #