סידור 301 redirect לgayindex.co.il

Project:היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

יש לפנות לחברת האחסון ולבקש סיועם בכתיבת הפניה כאמור.
להדגיש להם שאנו משאירים את ההצבעה דרך livedns, ותפקידה של חב' האחסון הוא רק להוסיף את ה-301 redirect.