הקמת ספריה ציבורית בארכיון שישצ

Project:גיוס משאבים ממשלתי
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

לבחון כיצד מתקדמים לקראת "הכרזה" על ארכיון שישצ כעל ספריה ציבורית. מה המשמעויות של זה ואיך עושים את זה, ומה לוחות הזמנים. זאת במטרה להגיש בקשת תמיכה ממשרד החינוך לפי תקנה 20310386