קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature16 שנים 49 שבועות
תחזוקת אתרתזכורות קופצותפתוחnormalfeature16 שנים 28 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008כדורעףפתוחnormalfeature16 שנים 7 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה15 שנים 51 שבועות
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 48 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 38 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature15 שנים 22 שבועות
ניהול מתנדביםמיקלול אלינהפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 4 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010קול קורא לארגוניםפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קורס קרמיקהפתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010פתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועות
תערוכת אמנות 2011הגדרת תפקיד לאוצר/מפיק התערפתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיעזרה בתיאומים לקראת האירועפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #