קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה13 שנים 42 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature12 שנים 50 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה10 שנים 23 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature15 שנים 20 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature14 שנים 5 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature10 שנים 23 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה9 שנים 43 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה11 שנים 37 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature16 שנים 20 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature12 שנים 13 שבועותמייקי
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature16 שנים 2 ימים
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה14 שנים 4 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport12 שנים 10 שבועותמייקי
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature14 שנים 5 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהתאמות כספים לאור גניבת מחשפתוחcriticalbug12 שנים 11 שבועותמייקי
מחזור ראשון לרוצה עוד!מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature16 שנים 10 שבועות
שלב תוכן #