קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)שיתוף ארגוניםפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
תערוכה 2010משהו לבלוג שלנו? תהליך העבופתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
מועדון נוער גאה בפתח תקווה בדומה לפיצ'רשימת משאלות לציוד לקראת הקפתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
תערוכת אמנות 2011הגדרת תפקיד לאוצר/מפיק התערפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיול למצעד הגאווה באילתפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועותמייקי
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמגבר מקאריןפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2014טופלnormalfeature9 שנים 3 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההקמת מיני-אתר למצעד הגאווהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
תערוכת אמנות 2011מיקום לתערוכהפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #