נוהל פתיחת קריאות חודשי

סיכום פעילות חודשי

בתום כל חודש יש להכין מסמך המתאר את הפעילות שבוצעה בכל פרויקט לפי נוהל "סיכום פעילות חודשית".
לטובת הכנת מסמך כזה, יש לפתוח קריאה "סיכום פעילות חודש xxxx" בפרויקט "ניהול משרד". גרסאות מסמך סיכום הפעילות יוצמדו לקריאה זו.

תחזוקת קריאות חודשיות

לקראת כל סוף חודש, יש לבצע סגירה של קריאות שבוצעו כבר, ולפתוח קריאות חדשות מתאימות.
יש לפתוח את הקריאות הבאות:

תחום קבוצות חברתיות

פרויקט "פיתוח פעילות בחדרה" באחריות צוות חדרה - מיכלי | אחת לחודש, מייד אחרי הסלון הורוד
- "תחבורה לסלון אוקטובר"
- "אוכל לסלון אוקטובר"
- "גרפיקה לסלון אוקטובר"
- "פעילות לסלון אוקטובר"
- "שיווק בפורומים אוקטובר"

פרויקט "פיתוח פעילות באשדוד" באחריות צוות אשדוד - דני | אחת לחודש, מייד אחרי המפגש
- "תחבורה למפגש אוקטובר"
- "אוכל למפגש אוקטובר"
- "גרפיקה למפגש אוקטובר"
- "פעילות למפגש אוקטובר" (או "אורח למפגש xxxx")
- "שיווק בפורומים אוקטובר"

פרויקט "צבעים בטבע" באחריות צוות משרד - שיר | אחת לחודשיים, מיד אחרי הטיול
- "סידורי רכבים לטיול נובמבר"
- "גרפיקה לטיול נובמבר"
- "שיווק בפורומים לטיול נובמבר"
- "שיווק בדואל לטיול נובמבר"

פרויקט "היומן הקהילתי" באחריות צוות יומן קהילתי | אחת לחודש
- יש לעדכן כאן לפי סיכום עם רכז היומן הקהילתי

תחום מנהלה

פרויקט "איושי תפקידי מתנדבים" באחריות צוות מתנדבים | אחת לחודש
- "מודעת דרושים אוקטובר"

גרסה ראשונה: 2007-09-20

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט