כתב הסכמה לחבר/ת הנהלה בעמותה

כתב הסכמה הוא אישור בכתב של חברי הוועד את תפקידם בעמותה. כמו תפקידם שהוא ביסודו ניהול בהתנדבות, כך גם החתימה על כתב ההסכמה מדגישה את בחירתו של חבר או חברת הועד להיות בוועד המנהל מתוך בחירה אישית ואמונה בארגון ובפועלו.

כתב הסכמה מפרט את ההבנות בין חברי הוועד המנהל לארגון עצמו. זהו כלי הנועד לעצב את עבודת הצוות בין כל חברי הוועד המנהל, למען הגשמת חזון הארגון. כתב ההסכמה מפרט את האחריות של חברי הוועד כלפי הארגון ואת האחריות של הארגון כלפי הוועד המנהל. להלן דוגמא לכתב הסכמה והוא ניתן להתאמה לכל ארגון וארגון.

מתי חותמים על כתב הסכמה?
פעם בשנה או כאשר מצטרף חבר/ת הנהלה חדש/ה.
במידה והוועד כולו חותם על כתב ההסכמה, חשוב לדון בתכנים ובמשמעות המסמך בשלב החתימה. עצם הדיון בסעיפים השונים של כתב ההסכמה יובילו לרענון בתפיסת התפקיד של חברי הוועד.
במידה וחבר/ת ועד חותם על כתב ההסכמה בנפרד, ראוי שיושב/ת הראש יקראו יחד איתו/ה את המסמך והחתימה תעשה בישיבת הוועד כחלק מטקס קבלת חבר/ת הנהלה חדשים.

כתב ההסכמה:

תאריך בחירה:

תקופת כהונה: ראשונה / שנייה / שלישית

עם מינויך לחבר/ת הנהלה בעמותה / חברה / נאמנות (להלן: "הארגון") __________________ , הארגון מבקש להציג בפניך את המצופה ממך כחבר/ת הנהלה.

אני, _____________________ אשר מוניתי לחבר/ת הנהלה בארגון, מודע/ת כי יש לי אחריות משפטית ומוסרית לפעול לקידום מטרות הארגון, למען הצלחת והגשמת מטרותיו. אני מאמינ/ה בחזון הארגון ואפעל באחריות ובזהירות כחבר/ת הנהלה.
כפועל יוצא מהיותי חבר/ת הנהלה הנני מתחייב/, כדלהלן :
1. אני אחראי/ת יחד עם שאר חברי ההנהלה, להתנהלותו הכלכלית של הארגון. אכיר את סעיפי התקציב, אהיה שותף/ה לאישורו ואבקש דיווח על הפעילות הכללית של הארגון.
2. אני מודע/ת לאחריות המשפטית שלי ושל שאר חברי/ות ההנהלה לארגון . אני אחראי/ת לדעת, להבין ולאשר את המדיניות, התוכניות והשלכותיהן על הארגון.
3. אני אכיר את תקנון הארגון ואפעל בהתאם לכל הוראותיו.
4. אני אחראי/ת מוסרית לטובתו של הארגון. כחבר/ת הנהלה אפעל בצורה הטובה ביותר למען הארגון מתוך נאמנות, מסירות, יושרה והגינות. במידה ויתגלע ניגוד אינטרסים בין פעילותי כחבר/ת הנהלה ובין עיסוקיי האחרים, אדווח על כך מיד ליושב/ת ראש ההנהלה ואמנע מהשתתפות בתהליך קבלת החלטות בעניינים שיש לי נגיעה אישית אליהם.
5. אני אהיה חבר/ת הנהלה פעיל/ה. אגיע לפחות ל- 75% מישיבות ההנהלה במשך השנה ואהיה נגיש/ה בטלפון ובדואר האלקטרוני להתייעצות ודיווח. אתכונן לישיבות ההנהלה ואקח חלק בפעילות ועדות ההנהלה במידת הצורך. אבקש מידע על מנת למלא את תפקידי על הצד הטוב ביותר.
6. אכבד, אקשיב ואהיה אדיב/ה לכל המעורבים בפעילות הארגון. אם וכאשר יתגלעו חילוקי דעות, אביע את דעתי בצורה מכובדת ואפעל למציאת פתרון הולם לטובת הארגון.
7. אשתף פעולה מתוך רצון טוב עם הצוות השכיר, המתנדבים ושאר חברי ההנהלה תוך חתירה למימוש חזון הארגון.
8. אני אממש את מחויבותי כלפי הארגון בקהילתי, במקום עבודתי ובשאר המקומות בהם אני פעיל/ה – אגייס מתנדבים/ות ואעשה כל פעולה נדרשת לטובת הארגון.
9. אסייע בפיתוח המשאבים של הארגון. אשתתף בארועים לגיוס משאבים, אסייע לצוות השכיר במפגשים עם קרנות ותורמים פוטנציאליים ואשתמש בקשריי האישיים לגיוס משאבים לארגון.
10. אני מודע/ת לעובדה שחברותי בארגון הינה מתוקף חוק העמותות / חוק החברות / חוק הנאמנות ולפיכך הפרת התחייבויותיי לארגון, עשויה לגרור נקיטת צעדים עד כדי הבאת חברותי לסיומה.
11. ידוע לי כי במטרה לסייע לי במילוי תפקידי על הצד הטוב ביותר, הארגון מתחייב כלפי כי:
א. אקבל הכשרה מתאימה וליווי מקצועי למילוי נאות של תפקידי.
ב. אקבל דוחות כספיים באופן קבוע וסדיר וטיוטה של התקציב השנתי לבחינה מבעוד מועד.
ג. תהייה לי האפשרות לשוחח עם יושב/ת הראש ומנהל/ת הארגון, על כל נושא הקשור להתנהלות הארגון.
ד. יו"ר והמנהל/ת הארגון ישיבו במהירות המרבית לכל שאלה הקשורה, לתפקידי כחבר/ת הנהלה.
ה. אעודכן, בזמן אמת, בכל הנוגע להצלחות וכשלים של הארגון ואקבל מידע מלא ומדויק בכל נושא או בעיה שייתכן שתהייה לה השפעה על הארגון ,הצוות השכיר או ההנהלה.

באנו על החתום:

חבר/ת הנהלה
שם: ____________________________ חתימה: ____________________________ תאריך: ________________________

יושב/ת ראש ההנהלה
שם: ____________________________ חתימה: ____________________________ תאריך: ________________________

מוגש כשירות של בית הספר הארצי להנהלות ציבוריות, לפרטים נוספים: michall@jdc.org.il
לקוח מתוך אתר מנהיגות אזרחית - http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=342

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט