קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתרתזכורות קופצותפתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature10 שנים 49 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport10 שנים 35 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008הגדרת תפקידיםפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחדברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתהכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008כדורעףפתוחnormalfeature15 שנים 5 ימיםברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature9 שנים 44 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםחדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה14 שנים 19 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםהודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport14 שנים 11 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 50 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2009הזמנה לסיור גאהפתוחnormalfeature13 שנים 50 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהשאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #