קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature13 שנים 34 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה15 שנים 10 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה10 שנים 26 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008דגל לוגו מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 26 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםדו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature9 שנים 38 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
תחזוקת אתרדחיפויות 1-5 באתרפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה9 שנים 34 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלדפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12דפוס ליומןפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה15 שנים 20 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם עובדים עם שותף אקדמי?פתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
מה קורה? הדרכההגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
שלב תוכן #