קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
ניהול מתנדביםמיקלול אלינהפתוחnormalfeature14 שנים 10 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אפריל לבית נטופהפתוחnormalמשימה13 שנים 7 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה12 שנים 32 שבועות
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 49 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה12 שנים 17 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010קול קורא לארגוניםפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה12 שנים 50 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קורס קרמיקהפתוחnormalfeature13 שנים שבוע אחד
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אופניים מאי לאילתפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature13 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #