קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008דגל לוגו מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועותברוך אורן
מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013שיקולים בקביעת תאריך האירוטופלnormalfeature9 שנים 26 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature8 שנים 46 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 34 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature12 שנים 4 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
כדורעף מתחיליםהשאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport13 שנים 6 ימיםברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקר walk with prideפתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12פרסומות של שישה ביומןפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #