קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטתפוצת יוליפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature11 שנים 26 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהצהרת תורם מבטי בםפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימסנן מים במאהב התקווהפתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאיסוף ציוד לאחר הפינויפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 51 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהמדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature16 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature11 שנים 41 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008לוח משמרות מתנדביםפתוחnormalfeature16 שנים 7 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה11 שנים 7 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתחוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה10 שנים 28 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature10 שנים 2 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהשיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 51 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםפורום רכזיםפתוחcriticalfeature15 שנים 50 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה15 שנים 28 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature15 שנים 3 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #