העברת פנקסי קבלות למיכל

Project:פיתוח פעילות בחדרה
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

1. ביום 03/12/2008 נמסרו למיכל נוי-גיבורן פנקסי קבלות לצורך גביית תשלומים בפעילות הסלון הורוד.
2. נמספרו הקבלות הבאות:
קבלות מכירה (פנקס 2) מקבלות 26/001 עד 50/006
קבלות תרומה (פנקס 2) מקבלות 26/001 עד 50/006
3. טופס התחייבות לרישום תקבולים - נחתם בנוכחות הגזבר (בן).
4. הוברהו נהלי הרישום של התקבולים.
5. דיווח על הכנסות והעברת ההכנסות יבוצע ברמה חודשית (עד ליום 02 בחודש העוקב, לגבי ההכנסות בחודש שקדם לו)
6. ביום 31/12/2008 יועבר דיווח מלא והצהרה על הכנסות, אם היו וכן תחודש החתימה על גבי טופס ההתחייבות לרישום תקבולים.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 04/12/2008 - 11:45
כותרת:מסירת פנקסי קבלות מכירה וקבלות תרומה לרכזי פעילות» העברת פנקסי קבלות למיכל
פרויקט:ניהול משרד שישה צבעים» פיתוח פעילות בחדרה
רכיב:Documentation» Code
מצב:פתוח» סגור

סוגר על טופל.