קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 34 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה14 שנים 34 שבועות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסגירת הזמנת המגפוניםפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 18 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
פיתוח פעילות באשדודהכנות לקראת היומן הקהילתי 20פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature8 שנים 30 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)סבב הגהות ראשוןפתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 40 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכפר התיאלנדיפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)סבב יומנים וארגוניםפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)רוכשים משנה שעברהפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועות
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #