קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature16 שנים 18 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature16 שנים 18 שבועות
מועדון נוער גאה בפתח תקווה בדומה לפיצ'רשימת משאלות לציוד לקראת הקפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature16 שנים 2 שבועות
ניהול מתנדביםמ. 129פתוחnormalfeature16 שנים יום אחד
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature10 שנים 23 שבועות
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature15 שנים 51 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה15 שנים 46 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature10 שנים 13 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה9 שנים 43 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועות
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 42 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature15 שנים 40 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 34 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 36 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #