קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 48 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים שבוע אחד
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 32 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 48 שבועות
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועותברוך אורן
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #