קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים יום אחד
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 31 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים יום אחד
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועות
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #