קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 13 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 13 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 18 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 49 שבועות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #