קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקרים: גיוס שותפותיםפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים שבוע אחדברוך אורן
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרהוספת חיפוש גוגל לדפים באתרפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature11 שנים 33 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature7 שנים 51 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםקטלוג מצאיפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
תחזוקת אתרתוכן לאתר התרומותפתוחminorfeature14 שנים 32 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #