קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature16 שנים 25 שבועות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
פיתוח פעילות באשדודגאווה בספירפתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםחפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועות
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקר walk with prideפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםקונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 12 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 44 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010חדר פעילותפתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!בקשה לסיועפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
ניהול מתנדביםהזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature14 שנים 5 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםגרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature10 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #