קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועותברוך אורן
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההקמת מיני-אתר למצעד הגאווהפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה12 שנים 5 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטתפוצת יוליפתוחnormalfeature10 שנים 51 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport10 שנים 12 שבועותמייקי
קבוצת נשים ברחובותהקמת קבוצת רחובותפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature11 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #