קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםהקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature11 שנים 27 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועות
פיתוח פעילות באשדודלפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature12 שנים 52 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטהזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהפעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 20 שבועותwildseed
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועותeran
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010סגירת לוז הרצאות ושמות מרציפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלסיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה12 שנים 3 ימיםירון
מדריך העסקים הגאים של ישראלסידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה11 שנים 37 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה11 שנים 27 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
אירועי הגאווה 2012אסיפת עם בחיפה בנושא: אירועפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועות
שלב תוכן #