העתק קבלת תרומה לרופא שיניים

Project:המאהב לדיור הוגן וצדק חברתי
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

אחד התורמים מבקש העתק קבלות תרומה. בטיפול בנצ'. המטלה כאן למטרות מעקב ביצוע.