קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug14 שנים 27 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008גלידהפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 20 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature8 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature8 שנים 22 שבועות
כדורעף מתחיליםשיווק ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 38 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #