קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 27 שבועות
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 44 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 12 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010קול קורא לארגוניםפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קורס קרמיקהפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אופניים מאי לאילתפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה13 שנים 49 שבועות
כדורעף מתחיליםהצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #