להוציא מכתב הנחת נהג

Project:צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאה
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

לכתוב נוהל ברור המסביר את נושא ההשתתפות בדלק בטיולים.
ואחרי כן לכתוב מכתב המסביר את הזכאות של כל אחד מהטיילים, עם קישור לנוהל הכתוב.