קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהלהוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 4 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה13 שנים 14 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטלהתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature11 שנים 38 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה12 שנים 32 שבועותwildseed
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008לוח משמרות מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 10 שבועותברוך אורן
פרויקט בית ספר גאה 2010לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport13 שנים 10 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה8 שנים 32 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודלפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםמ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמגבר מקאריןפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
שלב תוכן #