קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature9 שנים 22 שבועות
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12דפוס ליומןפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלחוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועות
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature14 שנים 8 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature9 שנים 22 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 34 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההחזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2009מצעד בתל אביב - ציודפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 34 שבועות
תחזוקת אתרחיבור המקל לאתר הראשיפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד ספטמבר: להזמין את אהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #