מכתבי תודה לאחר המסיבה

Project:מסיבות נוער בצפון
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

ברגע שיהיה מדפסת צבע להדפיס מכתבי תודה למעורבים במסבה, מאחרחנו ואורחנו.