השלמת מסמכים לתמיכה

Project:יום ספורט קהילתי 2012
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

חשבוניות מאור
חשבונית רילטיימינג
קבלות כיבוד
חשבונית חולצות
קבלות DOGOOD
קבלות הארץ
קבלת תרומה מנה שטרום