קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 45 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 36 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועותברוך אורן
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועותברוך אורן
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה9 שנים 24 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #