קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה16 שנים 26 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 42 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה13 שנים 5 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 42 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature16 שנים 18 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature15 שנים 26 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועותברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature15 שנים יום אחדברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #