קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותספריית קרנותפתוחnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
פיתוח פעילות באשדודאירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה12 שנים 4 שבועותaviv
מדריך העסקים הגאים של ישראלברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה12 שנים 10 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה12 שנים 8 שבועות
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה12 שנים 18 שבועותeran
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
תחזוקת אתרשדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועותsnuki
כדורעף מתחיליםהשאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport12 שנים 36 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםהודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport13 שנים 21 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 19 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport9 שנים 5 שבועותslioz
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאיש/ה עם קופה על הבמה וגם שיפתוחnormalsupport10 שנים 49 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 11 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport10 שנים 19 שבועותמייקי
יום ספורט קהילתי 2012ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport9 שנים 45 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport9 שנים 44 שבועות
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport13 שנים 10 שבועות
שלב תוכן #