קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה15 שנים 46 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלסיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועותירון
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועותeran
מדריך העסקים הגאים של ישראלסיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועותירון
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה13 שנים 3 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועותeran
ניהול משרד שישה צבעיםאקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 46 שבועות
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport14 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתרעדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport16 שנים 5 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport10 שנים 21 שבועותslioz
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאיש/ה עם קופה על הבמה וגם שיפתוחnormalsupport12 שנים 13 שבועותברוך אורן
כדורעף מתחיליםהשאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport14 שנים 5 ימיםברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport11 שנים 35 שבועותמייקי
יום ספורט קהילתי 2012ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport11 שנים 9 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםהודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport14 שנים 37 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport11 שנים 8 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 36 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #