קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug14 שנים 4 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008גלידהפתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועות
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה13 שנים 50 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה13 שנים 50 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature7 שנים 51 שבועות
כדורעף מתחיליםשיווק ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 15 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #